6.2.10Toiletter i andre bygninger end beboelsesbygninger

For blinde og svagsynede kan det være en udfordring at skelne mellem herre- og dametoiletter. Derfor bør yderdøre påføres let forståelige og følbare herre- og dame-piktogrammer.

For blinde, der orienterer sig ved at føle sig frem, er det bedst med en opdeling mellem vaskeafdelingen og toilet(ter), da man ved lokalisering af faciliteter kan komme til at tage fejl af toiletkumme og håndvask. I vaskeafdelingen skal man kunne finde håndvask(e), sæbedispenser og håndtørrer m.m., der til hjælp for svagsynede står i kontrast til farven på væggen.

Ved håndvasken bør der være opsat spejle, der skal være placeret sådan, at svagsynede har mulighed for at komme helt tæt ind til dem. Lyset skal opsættes, så det ikke reflekteres i spejlet.

Hvis toiletterne er placeret i separate båse, bør toilettet være placeret modsat døren, så det er let at lokalisere uden at skulle føle sig for meget frem. Dette kan være en temmelig ubehagelig oplevelse på et offentligt tilgængeligt toilet, hvis man ved lokalisering af faciliteter tager fejl af urinal og toiletbåse.

Toiletbåse og toiletrum med et enkelt wc bør altid have en knage placeret på døren, så man ved, hvor overtøjet kan hænges.

Hvis der er tale om betalingstoiletter med automater, skal betalingsautomaten være indrettet og afmærket på en sådan måde, at den kan anvendes af blinde og svagsynede. Automater, der er centralt styret, og hvor man skal trykke på en bestemt knap på et panel for at anvende et bestemt toilet, kan ikke bruges. Bedre er de systemer, hvor der sidder et møntindkast på hver enkelt dør - her skal man dog taktilt afmærke, hvor og hvordan mønten skal indføres.

Taktilt piktogram for dametoilet. Stiliseret taktil dame og teksten: WC.
Illustration af et taktilt dametoilet-skilt.

Anbefaling:

  • Yderdøre til toiletter påføres følbar piktogram for herre- eller dametoilet, forsynet med punktskrift.
  • WC, håndvask, håndklædeholder, sæbedispenser m.v. bør stå i farvekontrast til deres baggrund en forskel i lysrefleksionsværdi LRV på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen).
  • Spejle opsættes, så man kan komme helt tæt på. Lys ved spejlet skal kunne lyse ansigtet op, men må ikke reflekteres i spejlet.
  • God og blændfri belysning med gode luminansspring 10:5:1 eller derover.
  • Toiletbåse skal være placeret modsat døren, så det er let at lokalisere uden at skulle føle sig for meget frem.
  • Knage placeres på den indvendige side af døren ved hvert toilet.
  • Toiletautomater ved betalingstoiletter skal kunne betjenes af personer med synshandicap, fx ved lydgivere eller personlig assistance.