6.2.7Rulletrapper

Blinde med førerhund er helt udelukket fra at benytte rulletrapper på grund af risikoen for beskadigelse af hundens poter. Er bygningen konstrueret sådan, at hovedtrafikken mellem etagerne foregår med rulletrappe, skal der derudover forefindes en lettilgængelig elevator og en almindelig trappe.

Som regel består partiet før og efter de rullende trin af en taktil metalplade, som er føl- og hørebar i forhold til den omgivende belægning. I sådanne tilfælde er der ikke behov for at etablere et opmærksomhedsfelt foran rulletrappen. Det er dog en forudsætning, at den taktile metalplade er i kontrast til den omgivende belægning.

Illustration af rulletrappe med markering af trin, og markering med grønt og rødt lys for klar bane eller stop.
Illustration af rulletrappe. Som regel er der et opmærksomhedsfelt både øverst og nederst ved en rulletrappe.

Anbefaling:

  • Blinde med førerhund kan ikke benytte rulletrapper, som derfor skal suppleres med almindelige trapper eller elevator.
  • En ledelinje skal føre hen til midten af metalpladen/partiet før og efter de rullende trin, medmindre rulletrappen er placeret i gangretningen.
  • Flytbare skilte eller udstilling af varer lige foran rulletrappen må ikke forekomme.
  • Området umiddelbart før og efter rulletrappen skal være godt belyst.
  • Det er fordelagtigt at udlægge et hhv. grønt eller rødt lys foran starten af rulletrappens forplader, for at gøre det enklere at skelne den rigtige køreretning. Grønt lys viser klar bane, rødt lys viser stop.