6.2.8Indendørs ramper

Det er væsentligt for blinde og svagsynede, at der ikke forekommer uvarslede niveauspring på adgangsvejene (se ligeledes afsnit 6.1.21 Afmærkning af udendørs trapper).

For blinde og svagsynede er det en god ide at opsætte en håndliste i forbindelse med en rampe, uanset rampens hældning, idet en håndliste er god at støtte sig til.

For at gøre opmærksom på, hvor rampen starter og slutter, og minimere risikoen for at snuble, skal håndlisten forlænges med et vandret niveau på 30 cm før og efter rampeløbet.

Man bør undgå ramper udført i metal, særligt den slags, hvor metallet er gennemhullet. Blinde og svagsynede har problemer med at bruge deres stok på denne type ramper, og førerhunde kan ikke lide at gå på dem. I visse tilfælde får hunden sine klør i klemme i metallets huller.

Indendørs rampe 1:20 med håndlister.
Illustration af indendørs rampe med håndlister.

Anbefaling:

  • For ramper med en hældning over 1:25 gælder endvidere, at de skal forsynes med rækværk, håndlister og afmærkning samt hjulværn i begge sider i 15 - 20 cm's højde, dog ikke hvor den ene side er en mur.
  • Ramper af metalriste skal undgås.
  • Håndlisten skal hele vejen have samme stigningsgrad som rampen.
  • Håndlisten skal fortsætte over en eventuel repos.
  • Håndlister forlænges med et vandret niveau 30 cm før og efter rampen
  • Ramper skal være ekstra godt belyst med forskel på MINDST 5:1 (se mere herom i afsnit 5.1.7) til omgivelserne for at gøre opmærksom på tilstedeværelsen af dette niveauspring.