6.2.12Affaldssortering

I takt med øget behov og opmærksomhed på ressourcespild, har stadigt flere kommuner de senere år været interesserede i udvikle markering af affaldscontainere, så borgere med synshandicap kan identificere, hvilke beholdere, der er beregnet til specifikke fraktioner. Hverken farve eller form er tilstrækkelige indikationer.

Pr. 1. juli 2021 skal alle borgere i Danmark sortere affaldet efter samme standarder. Der er således udviklet en række piktogrammer og beskrivelser, som kommunerne skal stille til rådighed for borgerne. Også for mennesker med synshandicap. Det vil samtidig skabe et større incitament og volumen til at gøre affaldsbeholdere og containere tilgængelige vha. taktile afmærkninger og større kontraster i farve-valg, så borgere med synshandicap i langt højere grad selv kan håndtere affaldssortering.

Dansk Blindesamfund har i flere år været i dialog med bl.a. Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening om løsninger, som ved hjælp af taktile følemærker, bogstaver og punkskrift på beholderens lår kan gøre disse identificerbare. I nogle kommuner har forsøgsordninger kørt i flere år med stor succes, og der er en voksende interesse for at skabe robuste og tydelige løsninger for borgere med synshandicap.

Anbefaling:

  • National afmærkningssystem
  • Afmærkning skal tilgodese både blinde og svagsynede ift. taktilitet, punktskrift og god kontrast mellem skilt og beholder
  • Beholdere står så vidt muligt på faste pladser, så det er let at finde den korrekte beholder.