6.2.11Bad og omklædningsrum i andre bygninger end beboelsesbygninger

Det er vigtigt, at bad og omklædningsrum er indrettet, så blinde og svagsynede kan orientere sig, finde de enkelte funktioner og ikke komme til skade.

For blinde og svagsynede er det vigtigt ikke at komme til skade, hvorfor knager og lignende ikke skal rage ud i gangarealet.

Anbefaling:

  • En bruseplads skal være godt belyst. En beskyttet lyskilde over bruseplads/badekar er fordelagtig, da den gør det lettere for personer med synshandicap at orientere sig under badet. Ellers er det væsentligste, at fliser, armatur og øvrigt udstyr ikke reflekterer lyset og blænder.
  • Selve brusepladsen eller badekarret bør fremhæves med en kontrastfarve, ligesom udstyr såsom armatur og brusehoved skal have en kontrastfarve.
  • En skydedør til brusekabine skal være i kontrastfarve til den omgivende væg.
  • Vandtemperaturen i en bruser bør kunne styres via en termostat. Termostatvandhanerne skal have tydelige tegn, fortrinsvis med taktile symboler for åben/lukket eller varmt/koldt.
  • Mange blinde og svagsynede vil have glæde af et fastmonteret håndtag i en bruseniche og ved et badekar.
  • Glaspartier og glasdøre er vanskelige at opfatte for personer med synshandicap, men også for andre. Derfor bør alle glaspartier i vægge og glasdøre markeres med et andet materiale end glas i forskellig højde: øjenhøjde (1,6 m), i højde med dørgreb (1,0 m), og i stokkehøjde (0,2 m), så partiet eller døren træder visuelt frem.
  • Knager skal være lette at lokalisere og tydeligt afmærket f.eks. med kontrastfarve og placeres uden for gangarealet.
  • Hylder og skabe til opbevaring skal forsynes med læse- og følbare cifre og symboler, så man selv kan finde sine ting igen.