6.1.1Strand

Adgang til stranden kan være en udfordring for personer med et synshandicap. Der er sjældent etableret tilgængelige stier fra parkeringsarealerne og frem til vandkanten. Et godt eksempel på en tilgængelig strand findes ved Østerstrand i Fredericia. Her kan både mennesker med synshandicap og kørestolsbrugere ved egen hjælp komme fra parkeringsområdet og helt ud i vandet.

Det er en fordel for blinde og svagsynede og for andre, hvis der etableres en adgangsvej med fast belægning og en naturlig ledelinje, som kan mærkes med den hvide stok.

Når klitter og sandstranden skal forceres, kan man anlægge en fast eller flytbar gangbro eller udrulle køretæpper af træ, kunstbelægning eller gitterriste. Der bør derudover etableres mindst en gribeegnet håndliste, som blinde og svagsynede kan følge og støtte sig til.

Strækninger med hældning bør have planker på tværs at gangretningen, da det mindsker risikoen for skridning i vådt og glat vejr. Kun skridhæmmende materiale bør anvendes.

Anlægges en badebro med trappenedgang til vandet, bør der etableres gelænder på mindst en side af broen og på begge sider af trappen.

Læs mere om tilgængelighed ved strand i DS 105 Udearealer for alle.

Træbro ved Dueodde. Tilgængelig belægning mod strand. Broen er etableret ovenpå sandet.
Tilgængelig belægning mod strand. En træbro er etableret oven på sandet. Kanterne på broen kan følges og mærkes med den hvide stok. Plankerne er placeret på tværs af gangretningen, hvilket øger skridsikkerheden, når det bliver glat.

Anbefaling:

  • Der bør etableres en tilgængelig adgangsvej med fast belægning og en naturlig ledelinje fra parkeringsplads til strandkant.
  • Der bør etableres mindst en gribeegnet håndliste langs den tilgængelige vej.
  • Der bør kun anvendes skridhæmmende materiale.
  • Der bør etableres gelænder på broer på mindst den ene side.
  • Der bør etableres gelænder på begge sider af trapper.