6.1.20Ramper og udligning i terræn

Niveauforskelle i terræn, der udlignes med ramper, skal generelt placeres uden for ganglinjer, da de ellers udgør en fare for blinde og svagsynede.

Personer med et synshandicap har behov for naturlige ledelinjer i terræn. Når der etableres en rampe, har blinde og svagsynede behov for hjælp til at finde rampen eller til at gå uden om den. Blinde og svagsynede har behov for at få støtte til at gå op eller ned ad rampen. Lovpligtige håndlister ved ramper med en hældning på 1:20, eller værn ved ramper med en hældning mellem 1:25 og 1:20 er til stor hjælp som naturlig ledelinje for blinde og svagsynede. Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for værn udføres som en terrænudligning uden fare for fald til siderne.

Indendørs rampe 1:20 med håndlister.
Illustration af indendørs rampe med håndlister.

Anbefaling:

  • Blinde og svagsynede har behov for at kunne lokalisere rampen ved naturlig eller anlagt ledelinje.
  • Blinde og svagsynede har brug for håndlister ved rampen, som kan anvendes som naturlig ledelinje.
  • Jf. regler om håndlister og værn ved tjekliste for tilgængelighed BR18: http://www.sbi.dk/tilgaengelig...