6.1.15Orientering ved ankomstarealer

Alle har behov for særlige kendetegn i omgivelserne for at kunne orientere sig. Vores sanser modtager indtryk fra og stimuleres af omgivelserne, når vi bevæger os. God orientering giver stærke indikatorer af og information om, hvor brugeren er i et miljø, hvordan man bruger det, og hvordan man kommer frem til et ønsket mål. Orienteringsproblemer opstår først, når vores sanser ikke modtager korrekte og tilstrækkelige informationer, så beslutning om brug og rette vej kan foretages.

Mennesker med synshandicap har særlig store udfordringer i forhold til orientering. Det er derfor formålstjenligt, at der i planlægningen af byggeriet udarbejdes en strategi for, hvordan god og tilgængelig orientering etableres frem til og i bygningen.

Følgende er vigtige elementer i orienteringen for personer med synshandicap:

  • Orienteringspunkter og kendetegn
  • Adskillelse af trafikformer
  • Ledelinjer og opmærksomhedsfelter
  • Belysning på adgangsvejen.