6.1.19Belysning på adgangsvejen

Både seende og svagsynede er afhængige af god, varieret og retningsorienterende belysning på adgangsvejen for at kunne bevæge sig trygt og sikkert, orientere sig og finde vej. Luminansspring skal ligge mellem 3:1 og 25:1. Retningsgivende belysning opsat korrekt kan virke som en naturlig ledelinje for blinde og svagsynede, men det kræver, at belysningsarmaturer anbringes i samme side af og jævnt fordelt langs adgangsvejen. Det er vigtigt, at lyskilden er afskærmet, så lyset ikke blænder. Man kan sikre dette ved f.eks. at lade adgangsvejen belyse af lavtsiddende lamper, der sender lys ned på gangarealet og de nærmeste omgivelser.

Det er vigtigt, at lyskilderne vedligeholdes, og at alle lamper er tændt.

Belysningsarmaturer og kilder skal afstemmes, så det giver luminansspring mellem 3:1 og 25:1, og der ikke forekommer meget mørke og/eller meget oplyste områder (luminansspring på mere end 25:1). Personer med et synshandicap har svært ved at omstille øjet mellem mørke og lyse overgange, og forekommer dette, vil personen med synshandicap opleve ikke at kunne se noget.

Der bør altid stå et belysningsarmatur, hvor der er en krydsning eller en retningsændring af adgangsvejen. Dette princip gælder ikke blot for adgangsvejen, men også for større anlæg som grønne områder, parker og åbne pladser.

Der skal endvidere være ca. 5-25 gange så meget belysning i forhold til baggrunden af skilte og inventar samt trapper og forhindringer, man skal være særligt opmærksom på.

Illustration af adgangsareal med retningsgivende lys.
Belysning på adgangsvejen sikrer, at man som svagsynet har et navigationsværktøj.

Anbefaling:

  • Luminansspring på adgangsvejen skal ligge mellem 3:1 og 25:1. Jf. afsnit 5.1.6 Lysstyrken på synsobjektet og i rummet.
  • Adgangsveje skal være belyst med minimum 30 lux. Hvis det er nødvendigt at se farver for at opfatte information, skal belysningen være på minimum 50 lux.
  • Belysningsarmaturer skal være retningsorienterende og anbringes i samme side af adgangsvejen (virke som ledelinje).
  • Lyskilden skal være afskærmet, så lyset ikke blænder.
  • Lyskilderne skal vedligeholdes, så der ikke forekommer mørke pletter på adgangsvejen.
  • Belysningsarmaturer placeres ved krydsninger eller retningsændringer af adgangsvejen og belyses sammen med overordnede og befærdede veje stærkest.
  • Bratte overgange fra mørke til lys skal undgås.
  • Skilte og inventar samt ramper, trappetrin og forhindringer, belyses med minimum 5 gange så meget lys som omgivelserne. Det vil sige 5:1.
  • Indgangspartiet belyses ca. 5 gange stærkere end resten af adgangsvejen
  • Lyskilder skal have gode farvegengivende egenskaber på minimum Ra 96. På adgangsveje kan Ra 90 dog accepteres.