6.1.12Busterminaler

Busterminaler med flydende stoppesteder, hvor den enkelte bus ikke har fast stoppested, eller hvor flere forskellige busser holder ved samme stoppested/buslomme, er utilgængelige for blinde og svagsynede. Blinde og svagsynede kan ikke læse og følge med på displays med tekster om skiftende bustider og ændringer af busholdepladser. Blinde og svagsynede har derfor behov for at kunne tilgå oplysningerne på anden vis.

Digital buskøreplan, hvor man ved hjælp af "knapper" kan scrolle op og ned og få oplæst køretider for de enkelte busruter.
Digital buskøreplan, hvor man ved hjælp af ’knapper’ kan scrolle op og ned og få oplæst køretider for de enkelte busruter.
Billede af busterminal med flydende busstoppesteder.
Busterminaler med flydende busstoppesteder kan være vanskelige at finde rundt på som synshandicappet.

Anbefaling:

  • Der bør etableres ledelinjer til busterminalen fra de tilstødende arealer frem til ventearealer, fra digitale køreplaner og frem til de enkelte perroner.
  • Busser til de enkelte ruter bør så vidt muligt holde på den samme plads ved en busterminal, så blinde og svagsynede ved gentagen benyttelse lettere kan finde frem til den relevante bus.
  • Til hjælp for blinde og svagsynede bør der centralt på busterminalen opsættes en digital køreplan, der med tale fortæller om afgangstider og perronafgange. Den digitale køreplan kan med fordel indeholde et brugervenligt udkaldssystem, hvor blinde og svagsynede har mulighed for at udvælge en aktuel busafgang, der aktiverer et højtalerudkald, når bussen ankommer, og meddeler, hvilken perron bussen afgår fra.
  • Der bør etableres udendørs såvel som indendørs annoncering af busafgange, med busnumre og retning/endestation.
  • Der bør ved hver perron opsættes steler eller skiltning med taktil angivelse af perronnummeret samt retning mod busstoppestedet.
  • Køreplaner og digitale skilte skal være opsat i korrekt højde og være læsbare for mennesker med synshandicap. Se 4.3 Skilte og orienteringstavler
  • Der bør opsættes et taktilt kort centralt på busterminalen, der angiver placering af elementer som perroner, taktile og digitale skilte.
  • En fuld tilgængelig digital tjeneste, der giver besked om bussens ankomsttid, placering ved perronerne og eventuelle forsinkelser vil være en yderligere hjælp for blinde og svagsynede.