6.1.17Adskillelse af trafikformer. Adgangs- og parkeringsarealer.

Det kan være en stor udfordring for mennesker med synshandicap at orientere sig på adgangs-, tilkørsels- og parkeringsarealer frem til en bygning. Ofte skal større eller mindre parkerings- eller tilkørselsarealer passeres for at nå frem til bygningens indgange. Det kan være til stor fare for blinde og svagsynede at bevæge sig uforvarende ind imellem parkerede og kørende biler.

For at sikre, at blinde og svagsynede kan orientere sig og bevæge sig sikkert frem til indgange, er det vigtigt, at ovennævnte områder ikke flyder sammen som én flade, der blot er markeret med afstribninger på belægningen. Køre- og parkeringsarealer skal være tydeligt adskilt fra fodgængerarealer.

Billede af blind person, som går langs fortov, mod indgangsparti. Fortovet forsvinder og den blinde person er ved at gå ind i parkerede cykler.
Blind person går langs fortov, mod indgangsparti. Fortovet forsvinder, og den blinde person er ved at gå ind i parkerede cykler.
Illustration af små vignetter, der viser eksempler på adskillelse af trafikformer, der kan anbefales: pullert. Små vignetter viser adskillelse der ikke kan anbefales hvis de står alene: vandrende, ledelinje og taktil markering.
Små vignetter viser eksempler på adskillelse af trafikformer, der kan anbefales: pullert. Små vignetter viser adskillelse, der ikke kan anbefales, hvis de står alene: vandrende, ledelinje og taktil markering.

Anbefaling:

  • Sikre adskillelser af trafikformerne for personer med synshandicap er en bred græsrabat, kantsten, tætstående pullerter, værn og håndlister, gerne i kombination med ledelinjer eller taktil belægning på fodgængerområdet.
  • En ledelinje, en vandrende eller en taktil belægning bør ikke stå alene som adskillelse af trafikformer. Mange bilister kender ikke denne funktionsmarkering med stor risiko for, at den ignoreres.

Henvisning til Bygningsreglements bestemmelser: http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id263/0/42/2