6.1.4Gangbaner og fodgængerområder

Personer med et synshandicap kan færdes trygt og sikkert på lige fod med andre på gangbaner, fortove og andre fodgængerområder, når de er planlagt og indrettet tilgængeligt.

Tilgængelige gangbaner og fodgængerområder forudsætter jævne, faste, plane og skridsikre belægninger, der er etableret med en integreret naturlig eller anlagt ledelinje som et orienteringsvenligt, logisk og enkelt forløb, der letter orienteringen og hjælper blinde og svagsynede på vej. Se afsnit 3.3.4 om ledelinjer.

Brosten eller brostenslignende belægninger undgås generelt i gangbaner, da de er ujævne med risiko for, at den hvide stok sætter sig fast. Hvor de anvendes som generel belægning, anlægges gangbanen som belægningsbånd med rækker af brede fliser eller skårne bordursten, der ligger tæt sammen.

Personer med et synshandicap skal kunne bevæge sig frit på gangbaner uden fare for kollision. Ved opsætning af inventar, her tænkes på bænke, borde, lygtepæle, blomsterkasser, salgsboder, reklameskilte, cykelstativer etc. bør man have i tankerne, at blinde og svagsynede orienterer sig lettest, når der er frie lige gangarealer med mindst mulig fare for sammenstød. Ved systematisk og gennemtænkt opsætning af inventar opnår man, at blinde og svagsynede kan orientere sig og undgå sammenstød. Genstande langs gangbaner og fortove skal placeres i dertil indrettede zoner. Skilteskove samt uhensigtsmæssige udstillingsstativer skal undgås.

Den hvide stok kan ikke fange genstande, der sidder i bryst- og hovedhøjde, hvorfor blinde og svagsynede risikerer at kollidere med sådanne og komme alvorligt til skade. Derfor bør mindste højde på åbentstående vinduer, butiksskilte, reklameflag, parasoller og udslåede markiser, der rækker ud i gangarealet, være 2,20 m over terræn (jf. anvisninger i Vejlovens bestemmelser, herunder Færdselsarealer for alle). Vinduer, der kan åbnes i hovedhøjde over gangarealer, bør generelt ikke forekomme.

Illustration af gågademøbel med stokkeværn.
Skilte og stativer bør stå så tæt på bygningen som muligt, så man som blind eller svagsynet ikke risikerer at gå ind i dem.

Anbefaling:

  • Gangbaner etableres med en naturlig eller en anlagt ledelinje.
  • Gangbaner etableres med jævne, plane og skridsikre belægninger.
  • Brosten eller brostenslignende belægninger undgås generelt i gangbaner.
  • Hvor brosten eller brostenslignende belægninger anvendes som generel belægning, anlægges gangbanen som belægningsbånd med rækker af brede fliser eller bordursten. Det skal i forbindelse hermed sikres, at der etableres en naturlig eller anlagt ledelinje, jf. afsnit 6.1.18 Udendørs ledelinjesystem.
  • Genstande langs gangbaner og fortove skal placeres i dertil indrettede zoner.
  • Gadeinventar skal være godt oplyst om natten og have god kontrast til det omgivende miljø.
  • Udstillingsmontrer skal anbringes uden for de naturlige gangarealer, og er de designet som åbne stativer, skal de forsynes med en fast markering i 20 cm's højde, som kan mærkes med en stok. Se illustration: Gågademøbel med stokkeværn.
  • Langs gangbaner skal der gøres opmærksom på eventuelle farer som trappenedgange til kældre ved anlagte opmærksomhedsfelter, og der kan gøres opmærksom på bænke, informationstavler, automater mm. ved hjælp af anlagte opmærksomhedsfelter.
  • Frihøjden over fodgængerarealer som skiltning, markiser og udhæng skal mindst være 2,5 m.