6.1.16Orienteringspunkter og kendetegn

Orienteringspunkter og kendetegn i miljøet er vigtige elementer for orienteringen for personen med synshandicap. Elementer som tredimensionel kunst af en vis størrelse, rummelige figurer, tårne med lys, spejlbassin eller springvand med eventuel lys og/eller lyde kan hjælpe den blinde eller svagsynede fodgænger med orienteringen, hvis de er placeret ved væsentlige knudepunkter.

På Fuglsangcentret har man placeret et springvand på hjørnet i gangen ved konferencesalen, så blinde og svagsynede mennesker kan høre helt præcis, hvor de er.
Et springvand kan bruges som et lydfyr og retningsgiver.