6.1.8Pladser og byrum

Blinde og svagsynede kan have svært ved at orientere sig og holde retningen over store åbne pladser og byrum, især når de er anlagt som ensartede flader. I planlægningen af pladser og byrum bør der derfor tages hensyn til blinde og svagsynedes behov for tydelige gangbaner og faste holdepunkter som kantsten, værn, ledelinjer eller tydelig og taktil materialevariation i underlaget. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange retningsorienterende elementer, er det svært for blinde og svagsynede at orientere sig og færdes trygt og sikkert.

For at sikre god orienteringsmulighed bør gangbaner etableres med en naturlig eller en anlagt ledelinje. Ledelinjen hjælper blinde og svagsynede på vej og indikerer, at her er sikkert at gå. Det forudsætter dog, at der ikke er kørende trafik på gangbanen. Jf. afsnit 6.1.9 Shared space.

Gangbaner etableres med jævne, plane og skridsikre belægninger. Brosten eller brostenslignende belægninger undgås generelt i gangbaner, og hvor de anvendes som generel belægning, anlægges gangbanen som belægningsbånd bestående af: Brede fliser eller tre rækker bordursten.

Fast og løst inventar skal placeres uden for gangbaner, men gerne lige ved, så det er muligt for personer med et synshandicap at registrere og anvende dem. Et anlagt opmærksomhedsfelt hjælper blinde og svagsynede med at registrere relevant inventar. Se afsnit 6.1.18.6

Skulpturer, vandkunst eller særlige arkitektoniske elementer kan hjælpe blinde og svagsynede og andre med at orientere sig, elementerne skal dog være meget synlige, eventuelt lydgivende og anlagt bevidst i forhold til orientering i et retningsgivende forløb.

Beplantninger kan gøre åbne pladser mere attraktive. Træer og planter tjener et godt formål for personer med et synshandicap, idet de kan anvendes til at orientere sig efter via deres eventuelle duft, farve, form og eventuelle lyd, når vinden rusker i vegetationen. Men beplantningen skal placeres og vedligeholdes, så grene ikke hænger ud over gangbanen. Nedfaldne blade, kogler, nødder etc. kan give problemer for gående, når de ligger på en gangsti og derved gør stiens overflade glat og farlig at gå på.

Pladsers og byrums funktion kan skifte over tid, forskellige arrangementer kan foregå i løbet af året, og nogle pladser og byrum skifter funktion i løbet af ugen; der kan åbnes eller lukkes for kørende trafik, afvikles arrangementer og torvedag. Det er vigtigt, at disse funktionsskift planlægges, så de tilgængelige gangbaner altid friholdes, så blinde og svagsynede og andre, uanset stedets funktion, kan anvende gangbanerne, orientere sig og færdes trygt og sikkert.

Anbefaling:

  • Der bør etableres tydelige gangbaner og faste holdepunkter som kantsten, værn, ledelinjer eller tydelig og taktil materialevariation i underlaget.
  • Gangbaner bør etableres med en naturlig eller anlagt ledelinje, jf. afsnit 6.1.18 Udendørs ledelinjesystem.
  • Fast og løst inventar skal placeres uden for gangbaner. Et anlagt opmærksomhedsfelt hjælper blinde og svagsynede med at registrere relevant inventar. Se afsnit 3.3.5 Opmærksomheds- og retningsgivende felter.
  • Beplantning, skulpturer, vandkunst eller særlige arkitektoniske elementer kan hjælpe blinde og svagsynede og andre med at orientere sig.