6.1.9Shared space

Indholdsfortegnelse

Blinde og svagsynede har store udfordringer med at færdes i shared space-områder, hvor der ikke er klare og definerede afgrænsninger mellem kørende og gående trafik, men derimod en sammenblanding af trafikformer. Shared space kan betyde utryghed og direkte fare for mennesker med synshandicap og risiko for kollision med andre trafikanter, medmindre der indrettes såkaldt safe space.

Anbefaling:

  • På baggrund af nationale og internationale erfaringer kan Dansk Blindesamfund ikke anbefale etablering af shared space.

6.1.9.1 Safe space

Safe space er en type defineret gangbane i shared space, hvor personer med et synshandicap kan bevæge sig uden risiko for at komme ud på det areal, hvor kørsel kan foregå. Safe space bør indrettes med taktile virkemidler som naturlige ledelinjer eller anlagte ledelinjer, så blinde og svagsynede kan orientere sig og ikke risikere at bevæge sig ud i den kørende trafik. Safe space bør også indrettes, så den kørende trafik ikke kan komme ind over gangbanen f.eks. ved etablering af pullerter eller anden adskillende inventar langs safe space.

Se mere om etablering af shared og safe space i ’Vejledning om anvendelse af shared space’, December 2013.

Illustration af principskitser af de to hovedtyper safe space
Principskitser af de to hovedtyper safe space. Øverst: en løsning med en anlagt ledelinje. Her er afgrænsningen til kørearealet skabt med steler eller andet inventar. Denne type anbefaler Dansk Blindesamfund. Nederst: en løsning, hvor der arbejdes med en taktil forskel i begge sider af gangbanen. Denne løsning anbefaler Dansk Blindesamfund ikke.

Anbefaling:

  • Dansk Blindesamfund anbefaler, at der etableres anlagte ledelinjer, som blinde eller stærkt svagsynede kan orientere sig efter, og som er placeret, så denne gruppe naturligt holdes væk fra kørearealet. Den fysiske adskillelse mellem køreareal og safe space bør bestå af lodrette elementer som f.eks. pullerter eller andre inventarelementer.