6.1.3Legepladser

Når man indretter legepladser, bør de indrettes, så de er tilgængelige for alle. Der er særlige forhold, man skal tage hensyn til, når brugerne er børn med synshandicap eller ledsagende voksne.

Anbefaling:

  • Der bør etableres tydelige og tilgængelige stisystemer, så blinde og svagsynede kan skelne mellem hovedforløb, sidestier og opholds- eller legearealer. Jf. afsnit 6.1.2 Natur- og parkstier.
  • Der kan opsættes tov som ledelinje/håndliste, der kan følges af blinde og svagsynede rundt på legepladsen.
  • Legeredskaber bør konstrueres, så de stimulerer synssansen (farvekontraster, farvekombinationer, lys og skygge), høresansen (lyd fra legeredskaber, vandlegeredskaber, springvand) og følesansen (forskellige overflader, glatte, taktile, bløde, hårde).
  • Det skal sikres, at legeredskaber, der kan udgøre en fare for kollision som gynger og vipper, er afskærmet.