6.1.7Cykelshunt

Cykelshunts bruges til at give cyklisterne bedre fremkommelighed, når de skal foreta-ge et højresving i signalregulerede kryds således, at de højresvingende cyklister kører uden om signalreguleringen.

Cykelshunts kan give tilgængelighedsproblemer, hvis de udføres med vigepligt for fodgængere. Især blinde eller svagsynede har vanskeligt ved at opfatte vigepligtsforholdene og holde tilbage for hurtigt kørende cyklister ved cykelshunts.

Anbefaling:

  • Det anbefales at udforme cykelshunt med fodgængerfelt på tværs af cykelstien, således at cyklisterne får vigepligt for fodgængerne i shunten.
  • For udformning af cykelshunts, se Færdselsarealer for alle kap. 3.3.10